За запитвания и клиенти на едро:0886 759 809info@yogahouse.online

Какво представлява Коучингът и към кого е насочен?

ное. 11, 2018

Коучингът произлиза от стара и добре позната професия – Спортен треньор. Тъй като работата на Спорният треньор е да окуражава, мотивира и подтиква спортиста към постигането на максимални резултати, тя скоро се пренася и в други области, освен Спорта. Началото е поставено през 70-те години на 20-ти век в Америка (Timothy Gallwey, Thomas Leonard), и е повлияно от Хуманистичната Психология, Будизма, Източната философия и Невро-Езиковото Програмиране NLP. През 80-те години на 20-ти век Коучингът се пренася и в Европа (Graham Alexander, John Whitmore).

Кой може да стане Коуч? 

Тези, които упражняват професията Коучинг трабва да са по природа оптимисти и да вярват в хората. Коуч-ът би трябвало да вижда най-вече потенциалa в човекът, а не това как се справя в момента.

Професионалният треньор трябва да е в състояние да се радва на успехите на другите хора и да умее ги мотивира за тях.

Не е необходимо Коучът да има опит във всички сфери, в които консултира клиентите, тъй като Коучингът следва специфична методика и последователност при работа с клиента. По-важни са етичните и морални качества на професионалиста.

В Коучингът се използват умения сходни с тези при Психологическото Консултиране, т.е. – умения за слушане, умение за задаване на подходящите въпроси, съпричастност, създаване на хармония, правилен подход при даване на feedback и др.

Разликата е в това, че  Kоучингът е специално насочен към настоящето и  бъдещето, а не към настоящето или миналото. Тук доминира ориентация за действие, а не за анализ и диагноза. Основната цел е да се създаде мотивация и да се подтикне клиента към извършване на действия, които ще го приближат до неговата цел.

Осъзнаването и отключването на Потенциала, и използването му за постигане на максимални резултати е ключов момент за клиента. Един от основните методи в Коучингът е GROW моделът(Goals, Reality, Options, Will).Той помага на клиента да придобие по-ясна представа за Целите си, за Реалността, и за своите възможности и качествa. Фокусът пада върху усъвършенстването на силните страни на клиента, а не върху развитието на слабите такива.

За да се постигнат желаните резултати са препоръчителни най-малко 5-6 сесии, в период съгласуван от клиента и треньорът.

 Към кого е насочен Коучингът?

Коучингът, в общи линии помага на клиента да стигне по-бързо от там където се намира в момента, до там където желае да бъде съгласно неговите цели. Затова Коучингът е за всички. Коучингът е за хора, решени да стъпят извън зоната си на комфорт и да постигнат резултати.

Видове Коучинг:                                

– Life Coaching
– Business Coaching
– Personal Coaching
– Health and Wellness Coaching
– Sports Coaching
– Relationship Coaching

– Conflict Resolution Coaching

– Career Coaching

– Spiritual Coaching