За запитвания и клиенти на едро:0886 759 809info@yogahouse.online

Условия за ползване на сайта

 Връщане и замяна

 1. Йога Хаус предоставя на клиентът опция „Преглед преди заплащане”. Клиентът има право да откаже да приеме поръчаната от него стока, ако тя не съответства на външният вид, качества или описание посочени в сайта.
 2. Съгласно Законът за защита на Потребителя, клиентът има право да върне покупката в 14 -дневен срок от датата на получаване.
 3. Клиентът има право да заяви подмяна относно размерът на артикул или самият артикул, фигуриращ в първоначалната му поръчка в срок не по-дълъг от 14 дни от датата на получаване.

*И в трите посочени по-горе случаи съветваме продуктите да бъдат разопаковани и пробвани внимателно, тъй като при замяна или връщане на стоката, същата трябва да бъде със запазен търговски вид – Етикет и Опаковка. За повече информация използвайте Формата за контакт или се свържете с нас на телефон 0886759809.

  *Транспортните разходи в случай на т.1, 2 или 3 са за сметка на клиентът.

 Възстановяване на суми получени от потребителя

 1. Връщане на суми, платени с Наложен платеж.

– Връщането на суми, платени с Наложен платеж става по същият начин както при изпращане на поръчката. Клиентът връща стоката до Адресът/Oфисът посочени при изпращане*, като използва опцията Наложен платеж за да посочи заплатената от него сума. При приемане на върнатата стока, Йога Хаус заплаща Наложеният платеж към пратката и съответно сумата се връща на клиента.

* Aдресът/Oфисът посочени при изпращане са следните:

Адрес: гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник, бл.4, вх.4, ет.1, ап.3

За връщане до Офис на куриер, моля свържете се с нас на тел. 0886/759-809

2.  Връщане на суми платени по Банков път.

Връщането на суми преведени по банков път става чрез обратен банков превод по клиентската сметка използвана при заплащане на покупката.

3. Срок за Възстановяване на Суми

Съгласно разпоредбите на ЗЗП, Йога Хаус възстановява на клиента платената от него сума в максимален срок 14 календарни дни от датата, на която клиентът е упражнил правото си на връщане на стоката.
За заявка за връщане на суми, моля изпратете имейл на електронна поща info@yogahouse.online с подробна информация, или използвайте Формата за контакт.

 

  ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТ www.yogahouse.online

Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него, се счита за съгласие с посочените условия. Йога Хаус Еоод си запазва правото да променя условията без предварително известие, като променените условия ще бъдат публикувани в сайта.

1. Общи условия

www.yogahouse.online e онлайн магазин за продажба и доставка на публикуваните в него стоки, от името на Йога Хаус Еоод.
• Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули online от Йога Хаус Еоод.
• Йога Хаус Еоод чрез www.yogahouse.online  има правото да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната стока. Съобщение за намаление на цените става с поставяне на новата цена под старата, като последната е задраскана.
• При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при извършване на поръчка чрез www.yogahouse.online , Йога Хаус Еоод не е обвързана с каквото и да е задължение по изпълнение на поръчката.
• Йога Хаус Еоод чрез “www.yogahouse.online” се задължава след получаване на заявление от клиента, да му достави желаната стока или да информира клиента за др. обстоятелства относно заявката му.
• Йога Хаус Еоод не носи отговорност ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка на адрес “www.yogahouse.online”.
• Публикуваната на сайта информация за размери относно категория „Спортни дрехи” трябва да се тълкува като ориентировъчна. Йога Хаус Еоод допуска наличието на разминавания между обявените и действителните размери, за което не носи отговорност.
• Всички обявени цени са в български левове с включен ДДС.

2. Права и задължения на страните

2.1. Йога Хаус Еоод се задължава:
• да потвърди получената клиентска поръчка, или да откаже поръчката със съответното обяснение относно причината за отказ, и двете чрез известие по електронната поща посочена от клиента и в срок от 24 часа.
• да достави поръчката в срокът, посочен в информацията относно „Доставка” и „Начини на плащане”.
• при невъзможност за спазване на срокът за Доставка, Йога Хаус се задължава клиента да бъде уведомен за това чрез известие по електронната поща посочена от клиента, и в срок от 24 часа. Условията за Доставка може да разгледате тук.

Йога Хаус Еоод гарантира, че всички продукти предлагани в www.yogahouse.online са фабрично нови (неупотребявани) и запечатани от производителя.

2.2. Клиентът се задължава:

 • Да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;
  • Да заплати цената на стоката според условията описани в информацията относно „Начини на плащане”
 • Да заплати дължимите към фирмата-куриер разходи по връщане на поръчката, според условията описани в информацията относно „Връщане и замяна”
 • Да осигури възможност и да окаже съдействие за получаване на стоката.

Поръчката се доставя до посочения от клиента Адрес или Офис, съгласно срокът посочен на сайта в текста Начини на Доставка и Начини на Плащане.
Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида и, и транспорта за доставка.
При предаване на стоката, клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката за доставка и е на посочения от клиента адрес.
Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, без да заплаща транспортните разходи, когато тя му е доставена при едно от следните условия:
• доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от клиента и това може да се установи чрез обикновения и преглед.
• цената, която клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.

Връщането се допуска при следните условия:

 • заявката за връщане на стоката е подадена писмено на посочения от Йога Хаус електронен адрес за кореспонденция, в срок не по-дълъг от 14 дни, считано от датата на получаване на поръчката.
 • стоката е в добър търговски вид, с оригиналната опаковка и оригиналните етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от Йога Хаус Еоод– фактура, касов бон или др.
  • след взаимно съгласие с представител на Йога Хаус относно връщане на поръчката, клиентът изпраща стоката до адреса/офиса посочени при изпращането на същата.
  • съгласно разпоредбите на ЗЗП, Йога Хаус възстановява на клиента платената сума в срок до 14 дни от датата на която клиентът е упражнил правото си на връщане на стоката.
  Йога Хаус Еоод си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума, в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.

Връщане на платени суми се извършва съгласно информацията посочена в текст „Възстановяване на суми получени от потребителя”.

3. Лични данни

Йога Хаус Еоод зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира максимална степен на защита на личните им данни. Политиката ни за Поверителност и защита на личните данни е изготвена и се основава на действащото Българско и Европейско законодателство.

 • Йога Хаус Еоод чрез „www.yogahouse.online” полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на покупка или при регистрация в сайта. Това задължение отпада, ако клиентът е предоставил неверни данни.
 • Съгласно действащото законодателство и клаузите от настоящите Общи условия и Политиката за Поверителност, Йога Хаус може да използва личните данни на клиента единствено и само за целите, за които са предоставени.

3.1. Разкриване на информацията
• Йога Хаус чрез „www.yogahouse.online” се задължава да не разкрива личните данни на клиента или част от тях пред трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
• сме получили изричното писмено съгласие на клиента;
• информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
• Йога Хаус чрез “www.yogahouse.online” е длъжна да предостави информацията по силата на закона.

3.2. Отговорност. Йога Хаус Еоод чрез “www.yogahouse.online” не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Йога Хаус чрез “www. yogahouse.online” не е предвидила и не е била длъжна да предвиди: вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет или в предоставянето на стоки и услуги извън контрола на Йога Хаус чрез “www. yogahouse.online”.

3.3. Арбитраж. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд съобразно Българското Законодателство.

4. Допълнителни условия: Йога Хаус Еоод не носи отговорност при повреда на стоката, вследствие форсмажорни обстоятелства.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Въведение
Йога Хаус Еоод зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите и гарантира максимална защита на личните им данни. Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни (наричана по-долу Политика за поверителност) е изготвена въз основа на действащото Българско и Европейско законодателство.
Настоящата Политика за поверителност регулира обработването на лични данни на физически лица или представители на юридически лица на наши клиенти или потенциални такива, както и потребители на нашия уебсайт: www.yogahouse.online („Сайта“), във връзка с услугите, предоставяни от Йога Хаус, включително предоставяни чрез и достъпни на Сайта.
Настоящата Политика за поверителност, заедно с Общите условия определя правилата, които Йога Хаус ще спазва при обработване на Личните данни, предоставени от Потребителя.

Настоящата Политика за поверителност не засяга, не ограничава и не отменя правата на Потребителя, произтичащи от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) или друго законодателство.
Ако имате въпроси или коментари относно настоящата Политика за поверителност, моля да се свържете с нас на адрес: info@yogahouse.online
Моля, прочетете внимателно текста Политика за поверителност преди да използвате сайта и преди да предоставите Личните си данни, тъй като с предоставянето на Личните си данни Вие се съгласявате с нейните условия. Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използването на сайта и  предоставяните от нас услуги. Моля да имате предвид, че в някои случаи ние няма да можем да Ви предоставим услугата и/или продадем стоката, които сте поискали, ако не ни предоставите нужната информация. Моля също така да имате предвид, че в определени случаи Вашето съгласие за обработване на лични данни може да не е необходимо, ако Йога Хаус разполага с друго правно основание, напр. изпълнение на нормативно установени задължения.

 Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни?
Йога Хаус Еоод е дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 205543272, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност. Йога Хаус е администратор на лични данни по смисъла и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Можете да се свържете с нас на следните координати:
Адрес на управление: гр. Бургас, ж.к Меден Рудник, бл.4, вх.4, ет.1

Телефон: 0886759859
e-mail: info@yogahouse.online
МОЛ:Елена Плочева

 Категории лични данни, обработвани от Йога Хаус 
Йога Хаус може да обработва публично достъпните лични данни и/или лични данни, предоставени от Вас. Основните видове лични данни, които се обработват са:
(i) Информация за лична идентификация (вкл. име, имейл адрес, език за комуникация и други).
(ii) Данни за контакт (вкл. пощенски и електронен адрес, телефон и факс на Вас или посочено от Вас лице за контакт).
(iii) Финансова информация (банкова сметка и други).
(iv) Информация за представител (законен представител или пълномощник на такъв) на наш клиент юридическо лице.
(v) Данни от профил в Сайта (вкл. име, пощенски и електронен адреси, телефонен номер, дата на раждане и др.)

С цел осигуряване на доброто изпълнение на услугите и на задълженията произтичащи от клиентски договори, Йога Хаус има право да обработва всяка информация, която е налична в публични регистри (вкл. публична база данни и данни, оповестени в интернет.

Йога Хаус има право и задължение да провери верността на личните данни, посочени при Регистрация на профил в сайта, като за целта изисква от Вас да верифицирате данните и ако е необходимо, да ги коригирате или да потвърдите верността на своите данни.

Различните видове лични данни могат да се обработват самостоятелно или в комбинация помежду им.

 Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни
(i)  Транспортни/куриерски фирми, пощенски оператори с оглед изпълнение на договорните ни задължения, изпращане на кореспонденции и комуникации, във връзка с договора между нас, изпращане на закупени стоки;
(ii)  Лица, които по възлагане на Йога Хаус поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
(iiiДоставчици на услугата за събиране на дългове, нотариус, адвокат, съдебен изпълнител или друго трето лице, ако клиентът е нарушил задължението, произтичащо от договор с нас;
(iv)  Банките, обслужващи плащанията, извършени от и към Вас;
(v) Лица, на които Йога Хаус е предоставила изпълнението на част от дейностите или задълженията, свързани с конкретна услуга, която дължим към вас; лица обработващи лични данни, които въз основа на договор със Йога Хаус обработват личните Ви данни от името на Йога Хаус;
(vi) Лица извършващи консултантски услуги в различни сфери – адвокати, счетоводители, маркетингови агенции др.;
(vii) Органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство;
За какъв срок се съхраняват личните Ви данни? 
Личните данни се съхраняват в срок от 6 до 12 месеца в софтуерната база данни на Йога Хаус Еоод.

 Вашите Права във връзка с обработването на Личните ви данни
(i) Общи права
Във връзка с обработване на лични данни, имате следните права, които може да упражните Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, като изпратите заявление на адреса на Йога Хаус посочен по-горе, или по електронен път на имейл:info@yogahouse.online
Имате право да поискате от Йога Хаус:

 • копие от Вашите лични данни и достъп по до тях всяко време
 • да коригира неточни лични данни, или данни, които не са вече актуални
 • личните Ви данни да бъдат изтрити при наличие на някое от законовите основания за това
 • да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните Ви ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани.

Имате право също:

 • да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с искане, отправено до Йога Хаус
 • да възразите срещу обработването на личните си данни

(ii) Имате право на жалба до надзорния орган 
Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).
В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни от Йога Хаус, можете да го направите на посочените фирмени данни за контакт или директно на Длъжностно лице по защита на данните (на посочените по-горе данни за контакт).

(iii) Възражение срещу използване за директен маркетинг 
Имате право да възразите срещу евентуално използване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг и реклама, както и срещу разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за целите на директния маркетинг и реклама, като оттеглите даденото от Вас съгласие по всяко време. За целта може да изпратите електронно съобщение със съответното искане за преустановяване на използване на данните ви за целите на директния маркетинг на адрес: info@yogahouse.online

Как защитаваме данните Ви* 
Йога Хаус прилага всички организационни, физически, информационно технологични и други необходими мерки, за да гарантира сигурността и защитата на личните Ви данни.

*Йога Хаус позволява извършване на покупка чрез електронната форма за поръчка в www.yogahouse.onlline, без това да ангажира потребителят да създаде регистрационен профил в сайта. Със завършване на поръчката потребителят се съгласява с Условията за ползване на сайта.